Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Překladatelství románských a germánských jazyků

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Překladatelství francouzštiny

prezenční

Překladatelství němčiny

prezenční

Překladatelství nizozemštiny

prezenční

Překladatelství španělštiny

prezenční