Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

CŽV - JP + celož. plány v Bc. programech

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 7. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

celoživotní kombinované

Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

celoživotní prezenční