Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Český jazyk a literatura

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: jaro 2024)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Čeština jako cizí jazyk

prezenční

Jazykovědná bohemistika

prezenční

Literárněvědná bohemistika

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Český jazyk a literatura

prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Přidat kombinaci

Přidat kombinaci


Studijní plány tohoto programu lze také studovat v kombinaci s: