Filozofická fakulta
Filozofická fakulta

Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2021

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

prezenční

Chci studovat v kombinaci s dalším programem – libovolné kombinace

Nakombinujte si studium podle sebe a zvolte si vedlejší program dle vašeho zájmu.

Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy

prezenční
Podrobnosti o programu vedlejšího studia

Přidat kombinaci