Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Neurovědy

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2022/2023 (zahájení: jaro 2023)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2022

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Neurologie

prezenční

Neurologie

kombinované

Neurovědy

prezenční

Neurovědy

kombinované

Psychiatrie

prezenční

Psychiatrie

kombinované