Lékařská fakulta
Lékařská fakulta

Neurovědy

Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)

doktorský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Neurologie

prezenční

Neurologie

kombinované

Neurovědy

prezenční

Neurovědy

kombinované

Psychiatrie

prezenční

Psychiatrie

kombinované