PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2022

DPS Vychovatelství

Celoživotní vzdělávání, forma: rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

  Toto je nutné doložit následujícím dokladem:

  - maturitní vysvědčení

  Požadovaný doklad vloží uchazeč buď ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí, nebo ve formě skenu doplněného naskenovaným ručně nebo jinak zaručeně podepsaným čestným prohlášením ohledně pravosti daného dokladu do e-přihlášky.

  Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů. Maximální celkový počet přijatých účastníků oboru je stanoven na 50. V případě většího počtu přihlášených bude kritériem přijímacího řízení čas uhrazení manipulačního poplatku v Obchodním centru MU (přijato bude prvních 50 zájemců s řádně uhrazeným manipulačním poplatkem). Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

  Upozornění: Program bude realizován při minimálním počtu 15 účastníků.

Studium

 • Cíle

  Program je v souladu s § 16 odst. 1 písm. h) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Cílem programu je doplnění odborné kvalifikace vychovatele, kterou lze uplatnit v domovech mládeže a školních družinách, v mimoškolních a školních zařízeních v oblasti volného času apod.

  Délka programu: 3 semestry

 • Další informace

  Garant: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Informace o oboru

Obor
DPS Vychovatelství
Zkratka
DPSVY
Kód
7504R004vy
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
žádný
Program
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání

Obor zajišťuje: