PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2022

DPS Child and Youth Afterschool Education

Lifelong learning, study mode: extension education, language of instruction: Czech.

Admission Procedures

 • Admission conditions

  Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

  Toto je nutné doložit následujícím dokladem:

  - maturitní vysvědčení

  Požadovaný doklad vloží uchazeč buď ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí, nebo ve formě skenu doplněného naskenovaným ručně nebo jinak zaručeně podepsaným čestným prohlášením ohledně pravosti daného dokladu do e-přihlášky.

  Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů. Maximální celkový počet přijatých účastníků oboru je stanoven na 50. V případě většího počtu přihlášených bude kritériem přijímacího řízení čas uhrazení manipulačního poplatku v Obchodním centru MU (přijato bude prvních 50 zájemců s řádně uhrazeným manipulačním poplatkem). Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

  Upozornění: Program bude realizován při minimálním počtu 15 účastníků.

Field of study information

Field of Study
DPS Child and Youth Afterschool Education
Abbreviation
DPSVY
Code
7504R004vy
Type
lifelong learning
Degree
none
Programme
C9999 C-CV Lifelong Education

Field of study guaranteed by: