PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2019

DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky

Celoživotní vzdělávání, forma: rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

  Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po založení e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

  Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

  UPOZORNĚNÍ: Závěrečnou zkoušku, na základě které obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání, budou moci vykonat pouze uchazeči s předchozím pedagogickým vzděláním. Uchazeči bez předchozího pedagogického vzdělávání obdrží po absolvování programu pouze výpis absolvovaných předmětů.

Studium

 • Cíle

  Program je v souladu s  § 6 odst. 2 písm. c) a § 16 odst. 2 písm. c) zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem programu je příprava absolventů pro přímou práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a školských zařízeních.

  Délka programu: 4 semestry

 • Další informace

  Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Informace o oboru

Obor
DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky
Zkratka
DPSS
Kód
7504R004spss
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
žádný
Program
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání

Obor zajišťuje: