PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2021

DPS Free-time Instructor

Lifelong learning, study mode: extension education, language of instruction: Czech.

Admission Procedures

  • Admission conditions

    Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

    Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po podání e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

    Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Maximální počet účastníků je 20. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

    Upozornění: Program bude realizován při minimálním počtu 5 účastníků.

Field of study information

Field of Study
DPS Free-time Instructor
Abbreviation
DPSPVC
Code
7504R004
Type
lifelong learning
Degree
none
Programme
C9999 C-CV Lifelong Education

Field of study guaranteed by: