PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2021

DPS Child and Youth Afterschool Education

Lifelong learning, study mode: extension education, language of instruction: Czech.

Admission Procedures

  • Admission conditions

    Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

    Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po podání e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

    Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Maximální počet účastníků je 50. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

    Upozornění: Program bude realizován při minimálním počtu 15 účastníků.

Field of study information

Field of Study
DPS Child and Youth Afterschool Education
Abbreviation
DPSVY
Code
7504R004vy
Type
lifelong learning
Degree
none
Programme
C9999 C-CV Lifelong Education

Field of study guaranteed by: