PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 15. 9. 2020

DAP Výchova ke zdraví pro základní školy

Lifelong learning, study mode: extension education, language of instruction: Czech.

Admission Procedures

  • Admission conditions

    Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské magisterské studium v oborech učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (příp. neučitelské odborné magisterské studium doplněné učitelskou kvalifikací získanou absolvováním doplňkového pedagogického studia).

    Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu (příp. i dokladu o učitelské kvalifikaci) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), které uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po založení e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

    Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. Výběrové řízení proběhne v 2. polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

    Upozornění: Program bude realizován při minimálním počtu 5 účastníků.

Field of study information

Field of Study
DAP Výchova ke zdraví pro základní školy
Abbreviation
DAPVZ
Code
7503T003vz
Type
lifelong learning
Degree
none
Programme
C9999 C-CV Lifelong Education

Field of study guaranteed by: