PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 15. 9. 2020

Kindergarten Teacher Training

Lifelong learning, study mode: extension education, language of instruction: Czech.

Admission Procedures

  • Admission conditions

    Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství 1. stupně ZŠ.

    Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), které uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po založení e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

    Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. Výběrové řízení proběhne v 2. polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

Field of study information

Field of Study
Kindergarten Teacher Training
Abbreviation
DVMS
Code
CZV_MS
Type
lifelong learning
Degree
none
Accreditation
to 31/12/2024
Programme
C9999 C-CV Lifelong Education

Field of study guaranteed by: