PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 15. 9. 2020

A study for the execution of specialized activities - the prevention of social pathological phenomenons.

Lifelong learning, study mode: extension education, language of instruction: Czech.

Admission Procedures

  • Admission conditions

    Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské magisterské studium v učitelských oborech nebo magisterské studium v neučitelských oborech doplněné pedagogickou způsobilostí získanou na základě absolvování doplňkového pedagogického studia a minimálně 2-letá pedagogická praxe.

    Toto je nutné doložit potvrzením o délce pedagogické praxe, úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu (příp. i dokladu o pedagogické způsobilosti) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), které uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po založení e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

    Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Maximální počet účastníků je 30. Výběrové řízení proběhne v 2. polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

    Upozornění: Program bude realizován při minimálním počtu 4 účastníků.

Field of study information

Field of Study
A study for the execution of specialized activities - the prevention of social pathological phenomenons.
Abbreviation
DVSOCPATOL
Code
7504R004
Type
lifelong learning
Degree
none
Accreditation
to 31/12/2024
Programme
C9999 C-CV Lifelong Education

Field of study guaranteed by: