PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 15. 9. 2020

Lower Secondary School Teacher Training in Geography

Lifelong learning, study mode: extension education, language of instruction: Czech.

Admission Procedures

  • Admission conditions

    Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (příp. neučitelské odborné magisterské studium doplněné učitelskou kvalifikací na 2. stupeň ZŠ nebo SŠ získanou absolvováním doplňkového pedagogického studia).

    Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu (příp. i dokladu o učitelské kvalifikaci) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), které uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po založení e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

    Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. Výběrové řízení proběhne v 2. polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

    Upozornění: Program bude realizován při minimálním počtu 3 účastníků.

Field of study information

Field of Study
Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Abbreviation
DVDAPZE
Code
DVDAPZE
Type
lifelong learning
Degree
none
Programme
C9999 C-CV Lifelong Education

Field of study guaranteed by: