PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2021

DPS Vychovatelství

Celoživotní vzdělávání, forma: rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

  Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po podání e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

  Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Maximální počet účastníků je 50. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

  Upozornění: Program bude realizován při minimálním počtu 15 účastníků.

Studium

 • Cíle

  Program je v souladu s § 16 odst. 1 písm. h) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Cílem programu je doplnění odborné kvalifikace vychovatele, kterou lze uplatnit v domovech mládeže a školních družinách, v mimoškolních a školních zařízeních v oblasti volného času apod.

  Délka programu: 3 semestry

 • Další informace

  Garant: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Informace o oboru

Obor
DPS Vychovatelství
Zkratka
DPSVY
Kód
7504R004vy
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
žádný
Program
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání

Obor zajišťuje: