PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2021

DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky

Celoživotní vzdělávání, forma: rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské bakalářské nebo magisterské studium absolvované na vysokých školách v jiném vyučovacím jazyce než českém, kterým absolvent získal pedagogickou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

  Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), které uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po podání e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

  Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

Studium

 • Cíle

  Program je v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro pedagogické pracovníky, kteří získali odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů na vysokých školách v jiném vyučovacím jazyce než českém a zákon jim ukládá prokázat znalost českého jazyka zkouškou. Cílem programu je doplnění této jazykové kvalifikace a vykonání zkoušky z českého jazyka.

  Délka programu: 1 semestr

 • Další informace

  Garant: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

Informace o oboru

Obor
DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky
Zkratka
DPSCJPP
Kód
7504R004cjpp
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
žádný
Program
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání

Obor zajišťuje: