PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 31. 8. 2022

DAP Chemie pro základní školy

Celoživotní vzdělávání, forma: rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské magisterské studium v oborech učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (příp. neučitelské odborné magisterské studium doplněné učitelskou kvalifikací získanou absolvováním doplňkového pedagogického studia).

  Toto je nutné doložit následujícími doklady:

  - VŠ diplom (příp. i doklad o učitelské kvalifikaci)

  - Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce

  Požadované doklady vloží uchazeč buď ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí, nebo ve formě skenu doplněného naskenovaným ručně nebo jinak zaručeně podepsaným čestným prohlášením ohledně pravosti daného dokladu do e-přihlášky.

  Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

Studium

 • Cíle

  Program je v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

  Je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (příp. absolventům neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ nebo SŠ) k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ.

  Délka programu: 6 semestrů

 • Další informace

  Garant: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Informace o oboru

Obor
DAP Chemie pro základní školy
Zkratka
DAPCH
Kód
7503T003c
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
žádný
Program
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání

Obor zajišťuje: