PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 15. 9. 2020

Učitelství pro mateřské školy

Celoživotní vzdělávání, forma: rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství 1. stupně ZŠ.

  Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), které uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po založení e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

  Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. Výběrové řízení proběhne v 2. polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

Studium

 • Cíle

  Program je v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství pro mateřské školy dle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

  Délka programu: 2 semestry

 • Další informace

  Garant: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Informace o oboru

Obor
Učitelství pro mateřské školy
Zkratka
DVMS
Kód
CZV_MS
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
žádný
Akreditace
do 11. 12. 2022
Program
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání

Obor zajišťuje: