PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 15. 9. 2020

Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii

Celoživotní vzdělávání, forma: tematické vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské magisterské studium speciální pedagogiky nebo psychologie.

  Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), které uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po založení e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

  Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Maximální počet účastníků je 40. Výběrové řízení proběhne v 2. polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

  Upozornění: Program bude realizován při minimálním počtu 35 účastníků.

Studium

 • Cíle

  Program je určen pro pedagogické pracovníky - psychology a speciální pedagogy (absolventy magisterského studia speciální pedagogiky či psychologie). Obsahově nabízí účastníkům základní disciplíny ve čtyřech tematických okruzích: 1. Psychologie, základy psychoterapie a arteterapie 2. Speciální výtvarná výchova 3. Speciální výchovné aktivity s mimovýtvarným zaměřením 4. Speciálně pedagogická praxe. Program je zaměřen na rozšíření znalostí a praktických dovedností v oborech spadajících do speciální výtvarné výchovy, speciální pedagogiky, psychologie a psychoterapie a také zejména do jednotlivých expresivně zaměřených uměleckých aktivit s pedagogickým a sociálně výchovným rozměrem. Cílem je vybavit účastníky potřebným množstvím teoretických znalostí i praktických zkušeností v těchto oblastech tak, aby mohli ve svých povoláních prostřednictvím metod expresivní arteterapie rozšířit své profesní kompetence zaměřené na výchovu a sociálně-pedagogickou práci.

 • Další informace

  Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Informace o oboru

Obor
Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
Zkratka
DVEXPRESTE
Kód
DVEXPRESTER
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
žádný
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání

Obor zajišťuje: