PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 15. 9. 2020

Učitelství praktického vyučování

Celoživotní vzdělávání, forma: rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou - obory se zaměřením na obchod a služby, technické obory, obory zdravotnických, pečovatelských a sociálních služeb (ne klasické gymnázium).

  Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení, kterou uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po založení e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

  Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Výběrové řízení proběhne v 2. polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

Studium

 • Cíle

  Program je v souladu s § 9 odst. 3 a 5 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro uchazeče, kteří absolvovali střední vzdělání s maturitní zkouškou - obory se zaměřením na obchod a služby, technické obory, obory zdravotnických, pečovatelských a sociálních služeb. Program je vhodný i pro absolventy VOŠ. Není určen pro absolventy klasických gymnázií.

  Délka programu: 4 semestry

 • Další informace

  Garant: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Informace o oboru

Obor
Učitelství praktického vyučování
Zkratka
OVP
Kód
OVP
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
žádný
Program
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání

Obor zajišťuje: