PdF MU: Přijímací řízení pro celoživotní vzdělávání - uzávěrka 15. 9. 2020

Učitelství ruského jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět

Celoživotní vzdělávání, forma: rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Podmínkou přijetí je ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (příp. neučitelské odborné magisterské studium doplněné učitelskou kvalifikací na 2. stupeň ZŠ nebo SŠ získanou absolvováním doplňkového pedagogického studia).

  Toto je nutné doložit úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu (příp. i dokladu o učitelské kvalifikaci) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), které uchazeč zašle společně s Průvodkou, kterou si vytiskne po založení e-přihlášky, na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.

  Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. Výběrové řízení proběhne v 2. polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

Studium

 • Cíle

  Program je v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (příp. absolventům neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupeň ZŠ nebo SŠ) k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ. Absolvent získá způsobilost vyučovat další aprobační předmět a to ruský jazyk pro ZŠ.

  Délka programu: 6 semestrů

 • Další informace

  Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Informace o oboru

Obor
Učitelství ruského jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
Zkratka
DV19DAPRJ
Kód
DV19DAPRJ
Typ
celoživotní vzdělávání
Titul
žádný
Akreditace
do 11. 12. 2022
Program
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání

Obor zajišťuje: