Cíle studijního programu

Péče o zdraví obyvatelstva je jednou ze základních úloh každé společnosti. Bezpečnost a kvalitu léčiv lze definovat jako obor zajišťující kvalitu, bezpečnost a účinnost léčiv, léčivých přípravků a potravinových doplňků během jejich životního cyklu, jakož i jejich bezpečné užívání také ve smyslu doporučených léčebných postupů, možných interakcí léčiv mezi sebou či léčiv s potravinami či potravinami pro zvláštní lékařské účely. V širším kontextu jej lze chápat jako soubor kontrolních mechanismů chránících populaci či jedince před nekvalitními a neúčinnými výrobky a jejich kombinacemi, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Bezpečnost a kvalita léčiv je aplikovaný interdisciplinární obor, orientovaný na péči o zdraví obyvatelstva z pohledu zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, zdravotních prostředků a potravinových doplňků. Je to souhrn odborných a vědeckých postupů a mezinárodních a etických standardů, které na bázi široké interdisciplinární spolupráce umožňují efektivní aplikaci poznatků v kvalitní péči o populaci. Samostatně, jeden nediferencovaný obor Bezpečnost a kvalita léčiv využívá pro svoji činnost a další rozvoj poznatků všech farmaceutických disciplín, ale také medicínských (teoretických i klinických), biologických, chemických, technických a společenských věd. Jako součást kontrolního a monitorovacího systému ve farmacii a medicíně, který je subsystémem v nadřazeném systému zdravotnictví, rovněž sdružuje zdravotnické vědy, medicínské, farmaceutické i praxi. Vše s cílem zlepšit systém kontroly kvality a péči o pacienta.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Péče o zdraví obyvatelstva je jednou ze základních úloh každé společnosti. Bezpečnost a kvalitu léčiv lze definovat jako obor zajišťující kvalitu, bezpečnost a účinnost léčiv, léčivých přípravků a potravinových doplňků během jejich životního cyklu, jakož i jejich bezpečné užívání také ve smyslu doporučených léčebných postupů, možných interakcí léčiv mezi sebou či léčiv s potravinami či potravinami pro zvláštní lékařské účely. V širším kontextu jej lze chápat jako soubor kontrolních mechanismů chránících populaci či jedince před nekvalitními a neúčinnými výrobky a jejich kombinacemi, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Bezpečnost a kvalita léčiv je aplikovaný interdisciplinární obor, orientovaný na péči o zdraví obyvatelstva z pohledu zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků, zdravotních prostředků a potravinových doplňků. Je to souhrn odborných a vědeckých postupů a mezinárodních a etických standardů, které na bázi široké interdisciplinární spolupráce umožňují efektivní aplikaci poznatků v kvalitní péči o populaci. Samostatně, jeden nediferencovaný obor Bezpečnost a kvalita léčiv využívá pro svoji činnost a další rozvoj poznatků všech farmaceutických disciplín, ale také medicínských (teoretických i klinických), biologických, chemických, technických a společenských věd. Jako součást kontrolního a monitorovacího systému ve farmacii a medicíně, který je subsystémem v nadřazeném systému zdravotnictví, rovněž sdružuje zdravotnické vědy, medicínské, farmaceutické i praxi. Vše s cílem zlepšit systém kontroly kvality a péči o pacienta.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ve výzkumné praxi samostatně aplikovat znalosti výzkumných metod využívaných v oblasti bezpečnosti a kvality léčiv
  • ve výzkumné praxi systematicky aplikovat znalosti z  bezpečnosti a kvality léčiv a konceptů konstituujících rámec vědění vymezený tématem absolventovy disertační práce
  • napsat a v uznávaných akademických recenzovaných periodicích publikovat původní vědecké studie
  • samostatně vzhledem k odborné i široké veřejnosti komunikovat odborná témata a závěry vlastního výzkumu ve světovém jazyce, např. prezentovat je na konferencích
  • individuální i týmové výzkumné a analytické práce v domácím i mezinárodním prostředí
  • samostatně vést výuku předmětů na úrovni magisterského programu Farmacie nebo v programu příbuzném
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu disponují znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi podle svého zaměření na úrovni vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti v nejsložitějších problematikách a komplexních problémech. Podle svého zaměření mají hluboké a systematické znalosti v příslušných oborech OV Farmacie. Ovládají postupy k rozvíjení a novému objevování vědeckých poznatků v oblasti bezpečnosti a kvality léčiv. Znají problematiku vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti se zaměřením na bezpečnost a kvalitu léčiv. Orientují se v systému věd a výzkumných problémech na pomezí oborů. Jsou schopní používat pokročilé výzkumné postupy způsobem umožňujícím rozšiřování poznání původním výzkumem a tvůrčí činností. Rozvíjejí a vyhodnocují dále teorie, koncepty a metody a postupy v oblasti bezpečnosti a kvality léčiv včetně jejich zařazení do širších souvislostí a oblastí.

Základní údaje

Zkratka
D-BKL
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

7
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Farmaceutická fakulta
Program zajišťuje