Orientace a navigace v rozpisech


Panel operací

Panel s nabídkou operací naleznete ve všech aplikacích rozpisů (nabídka operací se liší podle postavení uživatele).

Obrázek: Panel operací.

Souhrnné informace o rozpisu

Všechny důležité informace o rozpisu jsou vždy k dispozici v přehledné formě.

Obrázek: Podrobné informace o rozpisu.

Přehled operací s tématy/rozpisy

Pod tabulkou s přehledem témat naleznete přehled operací pro práci s tématy/rozpisem.

Obrázek: Nabídka operací.

Informační systém • Poslední změna: 12. 11. 2013 14:24.28