Práce s tématy


Filtrování témat

Pro výběr témat můžete použít základní nebo pokročilý filtr (možnosti omezení se liší podle vašeho postavení na fakultě a dostupnosti jednotlivých údajů).

Obrázek: Možnosti omezení témat.

Nabídka operací přímo u tématu

Pokud chcete pracovat s konkrétním tématem, najdete všechny vám dostupné operace přímo u tématu.

Obrázek: Možnosti práce s tématem.

Potvrzování přihlášení a změn

Přihlášení studenta můžete snadno potvrdit v přehledu témat, stejně jako další potvrzení požadovaná v harmonogramu činností.

Obrázek: Potvrzení změn.

Hromadné operace

Informační systém • Poslední změna: 12. 11. 2013 14:24.39