Dotazník k populačně-genetickému výzkumu s časopisem Vesmír (2016)

Vyplňuje se od 31. 5. 2016 do 14. 10. 2016 vč. Průzkum vyhlásil RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., učo 2538.

Průzkum není nyní otevřen pro vyplňování.