Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. KILGARRIFF, Adam, Ondřej HERMAN, Jan BUŠTA, Vojtěch KOVÁŘ a Miloš JAKUBÍČEK. DIACRAN: a framework for diachronic analysis. In Corpus Linguistics 2015. 2015.
 2. 2014

 3. KILGARRIFF, Adam, Vít BAISA, Jan BUŠTA, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Jan MICHELFEIT, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. The Sketch Engine: ten years on. Lexicography. Springer Berlin Heidelberg, 2014, roč. 1, č. 1, s. 7-36. ISSN 2197-4292. doi:10.1007/s40607-014-0009-9.
 4. 2013

 5. BUŠTA, Jan. Type-based Search of Idiomatic Expression. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 93-96. ISBN 978-80-263-0520-0.
 6. 2009

 7. BUŠTA, Jan a Miloš JAKUBÍČEK. Building of Corpus Based E-learning Materials for Czech. In SCO 2009 : Sharable Content Objects : 6. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 144-149. ISBN 978-80-210-4878-2.
 8. JAKUBÍČEK, Miloš, Jan BUŠTA, Dana HLAVÁČKOVÁ a Karel PALA. Classification of Errors in Text. In RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 109-119. ISBN 978-80-210-5048-8.
 9. KOVÁŘ, Vojtěch, Miloš JAKUBÍČEK a Jan BUŠTA. Czech Vulgarisms in Text Corpora. In After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Tribun EU s.r.o., 2009. s. 141-145. ISBN 978-80-7399-815-8.
 10. BUŠTA, Jan. Četnost idiomů v textovém korpusu. In VARIA XVIII Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009. s. 89-92, 3 s. ISBN 978-80-555-0083-6.
 11. ČAPEK, Tomáš a Jan BUŠTA. Rozpoznávání a četnost víceslovných výrazů v textu. 2009. ISBN 978-80-970561-1-7.
 12. 2008

 13. BUŠTA, Jan. Computing Idioms Frequency in Text Corpora. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2008. Brno: Masaryk University, 2008. s. 0-0, 4 s. ISBN 978-80-210-4741-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 10. 2023 13:58