Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Hana ŽIŽKOVÁ, Klára DVOŘÁKOVÁ a Markéta PRAVDOVÁ. Developing Online Czech Proofreader Tool : Achievements, Limitations and Pitfalls. Bohemistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2022, roč. 22, č. 1, s. 122-134. ISSN 1642-9893. doi:10.14746/bo.2022.1.7.
 2. Opravidlo (software)
  HLAVÁČKOVÁ, Dana, Hana ŽIŽKOVÁ, Vojtěch KOVÁŘ, Jakub MACHURA, Ludmila ŠIKULOVÁ, Vojtěch MRKÝVKA, Markéta AUDY MASOPUSTOVÁ, Marek BLAHUŠ, Helena MEDKOVÁ, Zbyněk MICHÁLEK, Markéta PRAVDOVÁ, Sylva NZIMBA, Petr LOZAN, Klára DVOŘÁKOVÁ, Vladimír PETKEVIČ, Tomáš JELÍNEK a Hana SKOUMALOVÁ. Opravidlo. 2022.
 3. 2021

 4. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Hana ŽIŽKOVÁ a Jakub MACHURA. Business Research Forum : prezentace projektu TL02000146 Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk. Brno: Neuveden, 2021.
 5. CzechME (software)
  HOLAJ, Richard, Dana HLAVÁČKOVÁ, Barbora HRABALOVÁ, Lucie JANKŮ, Monika KLUČKOVÁ, Aleš HOLUBEC, Radim OŠMERA, Kryštof DAVÍDEK, Pavla BENETINOVÁ a David HAVÍŘ. CzechME. 2021.
 6. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Hana ŽIŽKOVÁ. Využití korpusů při vývoji českého jazykového korektoru. In Seminář Ústavu Českého národního korpusu. 2021.
 7. 2020

 8. BRYCHTOVÁ, Lucie, Milena KOŠŤÁLOVÁ a Dana HLAVÁČKOVÁ. Konvence, kreativita a patologie v mluvené češtině. In Balowski, Mieczyslaw. Konwencja i kreacja w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznaň: Institut Filologii Slowianskiej, Universytet im. A. Mickiewicza, 2020. s. 141-150. Bohemica Posnaniensia, fasc. 24. ISBN 978-83-63090-33-3.
 9. 2019

 10. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Hana ŽIŽKOVÁ, Markéta MASOPUSTOVÁ, Vojtěch MRKÝVKA a Jakub MACHURA. Business Research Forum : prezentace projektu TL02000146 Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk. 2019.
 11. BRYCHTOVÁ, Lucie, Dana HLAVÁČKOVÁ a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Konvence, kreativita a patologie v mluvené češtině. In X Międzynarodowa konferencja naukowa: Konwencja i kreacja w języku i w literaturze czeskiej. 2019.
 12. BRYCHTOVÁ, Lucie, Dana HLAVÁČKOVÁ a Milena KOŠŤÁLOVÁ. Lingvistická analýza mluveného projevu pacientů s afázií. In Neurogénne poruchy komunikácie – XVIII. ročník. 2019.
 13. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Barbora HRABALOVÁ, Jakub MACHURA, Markéta MASOPUSTOVÁ, Vojtěch MRKÝVKA, Marie VALÍČKOVÁ a Hana ŽIŽKOVÁ. New Online Proofreader for Czech. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam (eds.): Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century. Brno: Tribun EU, 2019. s. 79-92. ISBN 978-80-263-1545-2.
 14. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Noc vědců 2019: Čeština na FF MU: Fauna a Flóra – Musíme Uchránit. 2019.
 15. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Hana ŽIŽKOVÁ. Počítačová lingvistika v Brně. In Týden humanitních věd. 2019.
 16. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK a Karel PALA. VerbaLex - Comprehensive Dictionary of Czech Verb Valencies. Korpus - gramatika - axiologie. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2019, roč. 2019, č. 19, s. 75-82. ISSN 1804-137X.
 17. 2018

 18. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Jazyková úroveň zpravodajských vstupů. In Přednášky Jazykovědného sdružení ČR. 2018.
 19. 2015

 20. OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách, Praha, 24. 9. 2015. 2015.
 21. OSOLSOBĚ, Klára, Pavel ŠMERK, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Deriv— softwarový nástroj pro testování mezí a možností automatické slovotvorné analýzy. In Hlaváčová, Jaroslava. Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. 1. vyd. Praha: ÚFAL MFF UK, 2015. s. 42-46. ISBN 978-80-904571-9-5.
 22. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Uspořádání odborného workshopu pro studenty oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (14.–17. 9. 2015, Prudká). 2015.
 23. 2014

 24. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Uspořádání odborného workshopu pro studenty oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (15.–18. 9. 2014, Prudká). 2014.
 25. 2013

 26. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Korpusové zpracování korespondenčních textů : morfologické značkování. In Hladká, Zdeňka a kol. Soukromá korespondence jako lingvistický pramen. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 19-31. ISBN 978-80-210-6140-8.
 27. HORÁK, Aleš, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Preparing VerbaLex Printed Edition. In Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013. s. 3-11. ISBN 978-80-263-0520-0.
 28. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Uspořádání odborného workshopu pro studenty oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (16.–19. 9. 2013, Baldovec). 2013.
 29. 2012

 30. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Karel PALA. Behaviour of the Czech Suffix -ák – A Case Study. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2012. Brno: Tribun EU, 2012. s. 9-13. ISBN 978-80-263-0313-8.
 31. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Uspořádání odborného workshopu pro studenty oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika (10.–13. 9. 2012, Baldovec). 2012.
 32. 2011

 33. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Marek GRÁC a Pavlína SEDLÁŘOVÁ. Budování anotovaného korpusu bez odborníků. In František Čermák. Korpusová lingvistika 2 - Výzkum a výstavba korpusů. Lidové noviny, 2011. s. 132-139. ISBN 978-80-7422-115-6.
 34. ŠMERK, Pavel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Derivační analyzátor češtiny. 2011.
 35. RAMBOUSEK, Adam a Dana HLAVÁČKOVÁ. Extended VerbaLex Editor Interface Based on the DEB platform. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2011. Brno: Tribun EU, 2011. s. 59-65. ISBN 978-80-263-0077-9.
 36. ČERNÁ, Anna, Hana KONEČNÁ, Hana MŽOURKOVÁ, Markéta PRAVDOVÁ, Martin PROŠEK, Kamila SMEJKALOVÁ, Ivana SVOBODOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Jan CHROMÝ, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA a Pavel ŠMERK. Internetová jazyková příručka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i, 2011.
 37. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Korpusové zpracování korespondenčních textů: problematika morfologického značkování. In Korespondenční texty a jejich lingvistické využití. 2011.
 38. 2010

 39. PALA, Karel, Tomáš ČAPEK, Barbora ZAJÍČKOVÁ, Dita BARTŮŠKOVÁ, Kateřina KULKOVÁ, Dana HLAVÁČKOVÁ, Petra HOFFMANNOVÁ, Eduard BEJČEK, Pavel STRAŇÁK a Jan HAJIČ. Český WordNet 1.9 PDT. 2010.
 40. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Václav NĚMČÍK. Editing of VerbaLex. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing 2010. Brno: Masaryk University, 2010. s. 15-20. ISBN 978-80-7399-246-0.
 41. PALA, Karel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Reprezentace významu sloves (valence a sémantické role). In Sborník konference Kognice 2010. první. Praha: Kognice, 2010. 7 s.
 42. 2009

 43. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2009. 261 s. ISBN 978-80-7399-815-8.
 44. JAKUBÍČEK, Miloš, Jan BUŠTA, Dana HLAVÁČKOVÁ a Karel PALA. Classification of Errors in Text. In RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 109-119. ISBN 978-80-210-5048-8.
 45. OSOLSOBĚ, Klára, Dana HLAVÁČKOVÁ, Karel PALA a Pavel ŠMERK. Exploring Derivational Relations in Czech with the Deriv Tool. In NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammar Research. Bratislava, Slovakia: Tribun, 2009. s. 152-161. ISBN 978-80-7399-875-2.
 46. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Počet lemmat v synsetech VerbaLexu. In After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2009. s. 91-99. ISBN 978-80-7399-815-8.
 47. HLADKÁ, Zdeňka. Přínos bohemistického pracoviště filozofické fakulty k rozvoji počítačové lingvistiky na brněnské univerzitě. In HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. After Half a Century of Slavonic Natural language Processing. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 81-84. neznámá. ISBN 978-80-7399-815-8.
 48. OSOLSOBĚ, Klára, Karel PALA, Pavel ŠMERK a Dana HLAVÁČKOVÁ. Relations between Formal and Derivational Morphology in Czech. In Czech in Formal Grammar. Mnichov: Lincom, 2009. s. 79-87. ISBN 978-3-89586-282-3.
 49. PALA, Karel, Dana HLAVÁČKOVÁ a Maria KHOKHLOVÁ. Semantic Classes of Czech Verbs. In Proceedings of the Conference on Intelligent Information Systems 2009. první. Warszava: IPI PAN Warszava, 2009. s. 207-217, 10 s. ISBN 978-83-60434-59-8.
 50. KARLÍK, Petr. Syntaktická struktura Petr byl boxovat: české specifikum, nebo evropské univerzále? In HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK, Klára OSOLSOBĚ a Pavel RYCHLÝ. After Half a Centure of Slavonic Natural Language Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 113-123, 10 s. ISBN 978-80-7399-815-8.
 51. 2008

 52. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Klára OSOLSOBĚ. Morfologické značkování mluvených korpusů, zkušenosti a otevřené otázky. Kopřivová, Marie, Waclawičová, Martina. In Čeština v mluveném korpusu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny/ Ústav Českého národního korpusu, 2008. s. 105-114. ISBN 978-80-7106-982-9.
 53. NĚMČÍK, Václav, Dana HLAVÁČKOVÁ, Aleš HORÁK, Karel PALA a Michal ÚRADNÍK. Processing Czech Verbal Synsets with Relations to English WordNet. In RASLAN 2008. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. s. 49-55. ISBN 978-80-210-4741-9.
 54. NĚMČÍK, Václav, Karel PALA a Dana HLAVÁČKOVÁ. Semi-automatic Linking of New Czech Synsets Using Princeton WordNet. In Intelligent Information Systems XVI, Proceedings of the International IIS'08 Conference. Warszawa: Academic Publishing House EXIT, 2008. s. 369-374. ISBN 978-83-60434-44-4.
 55. 2007

 56. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Karel PALA. Computer Processing Derivational Relations in Czech. In Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Bratislava: Slovak National Corpus, L. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences, 2007. s. 198-208, 318 s. ISBN 978-80-87139-05-9.
 57. PALA, Karel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Derivational Relations in Czech WordNet. In Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing 2007. 1. vyd. Praha: The Association for Computational Linguistics, 2007. s. 75-81, 6 s. ISBN 978-1-932432-88-6.
 58. PALA, Karel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Derivational Relations in Czech WordNet. In Proceedings of the Workshop on Balto-Slavonic Natural Language Processing. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, ÚFAL MFF UK, 2007. s. 75-81, 6 s. ISBN 978-1-932432-88-6.
 59. PALA, Karel a Dana HLAVÁČKOVÁ. Slovotvorné vztahy v českém WordNetu. In Gramatika a korpus,. 2007. ISBN 80-86496-35-X.
 60. HLAVÁČKOVÁ, Dana. The Relations between Semantic Roles and Semantic Classes in VerbaLex. In Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 97-101, 118 s. ISBN 978-80-210-4471-5.
 61. 2006

 62. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK a Vladimír KADLEC. Exploitation of the VerbaLex Verb Valency Lexicon in the Syntactic Analysis of Czech. In Proceedings of 9th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2006). Berlin, Heidelberg: Springer, 2006. s. 85--92. ISBN 3-540-39090-1.
 63. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Radek SEDLÁČEK. Morfologické značkování korpusu soukromé korespondence. In Varia XIV. 1. vyd. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006. s. 371-379, 453 s. ISBN 80-89037-04-6.
 64. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Aleš HORÁK. VerbaLex - New Comprehensive Lexicon of Verb Valencies for Czech. In Computer Treatment of Slavic and East European Languages. Bratislava, Slovakia: Slovenský národný korpus, 2006. s. 107-115, 6 s. ISBN 80-224-0895-6.
 65. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Využití lingvistického softwaru při popisu formálních pravidel tvoření sloves. In Tzv. základní výzkum v lingvistice - desideratum, nebo realis. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 126-133. ISBN 80-244-1368-X.
 66. 2005

 67. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Český WordNet - valence a sémantické role. In Jazyky v kontaktu / jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 111-117. ISBN 80-244-1027-3.
 68. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Karel PALA. Slovesné rámce v češtině. In Setkání bohemistů Cikháj 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 37-42. ISBN 80-210-3929-9.
 69. HLAVÁČKOVÁ, Dana a Aleš HORÁK. Transformation of WordNet Czech Valency Frames into Augmented VALLEX-1.0 Format. In Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Poznań, Polsko: Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. with cooperation of Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2005. s. 310-313. ISBN 83-7177-341-2.
 70. 2004

 71. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Brněnský mluvený korpus a jeho morfologická analýza. In Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu" v lingvistickém zkoumání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 167-173. ISBN 80-244-0838-4.
 72. 2002

 73. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Morfologické značkování korpusu brněnské mluvy. In Čeština - univerzália a specifika 4. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. s. 311-312, 370 s. ISBN 80-7106-611-7.
 74. 2001

 75. HLAVÁČKOVÁ, Dana. Korpus mluvené češtiny z brněnského prostředí a jeho morfologické značkování. Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2001, roč. 2001, č. 62, s. 62-70. ISSN 0037-7031.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 07:33