Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. HORÁK, Aleš, Radoslav SABOL, Ondřej HERMAN a Vít BAISA. Recognition of Propaganda Techniques in Newspaper Texts: Fusion of Content and Style Analysis. Expert Systems with Applications. Elsevier, 2024, roč. 2024, č. 251, s. 124085-124095. ISSN 0957-4174. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124085.
  2. HERMAN, Ondřej a Miloš JAKUBÍČEK. ShadowSense: A Multi-annotated Dataset for Evaluating Word Sense Induction. Proceedings of the 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation (LREC-COLING 2024). Torino, 2024, s. 14763-14769. ISSN 2951-2093.

  2023

  1. BLAHUŠ, Marek, Michal CUKR, Ondřej HERMAN, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Jan KRAUS, Marek MEDVEĎ, Vlasta OHLÍDALOVÁ a Vít SUCHOMEL. Rapid Ukrainian-English Dictionary Creation Using Post-Edited Corpus Data. Online. In Marek Medveď, Michal Měchura, Carole Tiberius, Iztok Kosem, Jelena Kallas, Miloš Jakubíček, Simon Krek. Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2023): Invisible Lexicography. Proceedings of the eLex 2023 conference. Brno, Czech Republic: Lexical Computing CZ s.r.o., 2023, s. 613-637. ISSN 2533-5626.

  2022

  1. HERMAN, Ondřej. Blooming Onion: Efficient Deduplication through Approximate Membership Testing. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Sixteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2022. Brno: Tribun EU, 2022, s. 91-95. ISBN 978-80-263-1752-4.

  2021

  1. JAKUBÍČEK, Miloš, Emma ROMANI, Pavel RYCHLÝ a Ondřej HERMAN. Development of HAMOD: a High Agreement Multi-lingual Outlier Detection dataset. In Horák, Rychlý, Rambousek. Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing (RASLAN 2021). Brno: Tribun EU, 2021, s. 177-183. ISBN 978-80-263-1670-1.
  2. GREGOR, Miloš, Petra MLEJNKOVÁ, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Barbora ŠENKÝŘOVÁ, Jakub DRMOLA, Miroslav MAREŠ, František KASL, Aleš HORÁK, Vít BAISA, Radim POLČÁK, Jan HANZELKA, Jonáš SYROVÁTKA a Ondřej HERMAN. Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century. Cham: Palgrave Macmillan, 2021, 273 s. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-58623-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-58624-9.
  3. HERMAN, Ondřej, Miloš JAKUBÍČEK a Vojtěch KOVÁŘ. Identifying Metadata-Specific Collocations in Text Corpora. Online. In Proceedings of Electronic Lexicography in the 21st Century Conference (7th Biennial Conference on Electronic Lexicography, eLex 2021). Virtual, Online: Lexical Computing CZ s.r.o., 2021, s. 418-428. ISSN 2533-5626.
  4. HERMAN, Ondřej. Precomputed Word Embeddings for 15+ Languages. In Horák, Rychlý, Rambousek. Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing (RASLAN 2021). Brno: Tribun EU, 2021, s. 41-46. ISBN 978-80-263-1670-1.
  5. BLAHUŠ, Marek, Michal CUKR, Ondřej HERMAN, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ a Marek MEDVEĎ. Semi-automatic building of large-scale digital dictionaries. Online. In Proceedings of Electronic Lexicography in the 21st Century Conference (7th Biennial Conference on Electronic Lexicography, eLex 2021). Brno: Lexical Computing CZ s.r.o., 2021, s. 396-407. ISSN 2533-5626.

  2020

  2019

  1. BAISA, Vít, Marek BLAHUŠ, Michal CUKR, Ondřej HERMAN, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Marek MEDVEĎ, Michal MĚCHURA, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. Automating dictionary production: a Tagalog-English-Korean dictionary from scratch. Online. In Proceedings of the 6th Biennial Conference on Electronic Lexicography. Brno, Czech Republic: Lexical Computing CZ s.r.o., 2019, s. 805-818. ISSN 2533-5626.
  2. HORÁK, Aleš, Vít BAISA a Ondřej HERMAN. Benchmark Dataset for Propaganda Detection in Czech Newspaper Texts. In Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing, RANLP 2019. Varna, Bulgaria: INCOMA Ltd., 2019, s. 77-83. ISBN 978-954-452-055-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26615/978-954-452-056-4_010.
  3. KOPECKÝ, Zdeněk, Michal KUBÍČEK, Filip MRAVEC, Tomáš URBANEC, Aleš JANČÁŘ, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Jan KRÁL, Petr OKRUHLICA, Aleš POVALAČ, Jiří ČULEN, František CVACHOVEC a Václav PŘENOSIL. Laboratorní spektrometr nízkoenergetických neutronů. 2019.
  4. BAISA, Vít, Ondřej HERMAN a Aleš HORÁK. Propaganda analysis and annotation. 2019.
  5. HERMAN, Ondřej a Pavel RYCHLÝ. SiLi Index: Data Structure for Fast Vector Space Searching. In Horák, Aleš and Rychlý, Pavel and Rambousek, Adam. Proceedings of the Thirteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019, s. 111-116. ISBN 978-80-263-1530-8.
  6. KRÁL, Jan, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Aleš JANČÁŘ, Filip MRAVEC, Martin PAVELEK, Michal KUBÍČEK, Jiří ČULEN, Zdeněk KOPECKÝ, Petr OKRUHLICA, František CVACHOVEC a Václav PŘENOSIL. Systém pro detekci neutronů ve směsných polích - Energeticky kompenzovaný monitor příkonu dávkového ekvivalentu neutronů. 2019.
  7. HERMAN, Ondřej, Vojtěch KOVÁŘ, Miloš JAKUBÍČEK a Pavel RYCHLÝ. Word Sense Induction Using Word Sketches. In Martín-Vide C., Purver M., Pollak S. Proceedings of the 7th International Conference on Statistical Language and Speech Processing. Cham: Springer, 2019, s. 83-91. ISBN 978-3-030-31371-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-31372-2_7.

  2018

  1. RYCHLÝ, Pavel, Radoslav RÁBARA a Ondřej HERMAN. Distributed Corpus Search. Online. In Piotr Banski, Marc Kupietz, Adrien Barbaresi, Hanno Biber, Evelyn Breiteneder, Simon Clematide, Andreas Witt. 6th Workshop on the Challenges in the Management of Large Corpora. Miyazaki, Japan: European Language Resource Association, 2018, s. 10-13. ISBN 979-1-09-554614-6.
  2. MATĚJ, Zdeněk, Michal KOŠŤÁL, František CVACHOVEC, Filip MRAVEC, Martin PAVELEK, Ondřej HERMAN, Martin VEŠKRNA, Václav PŘENOSIL a Evžen LOSA. Fast Two Parametric Spectrometric System For Experimental MSR/FHR Reactor Dosimetry. In Mary Helen Sparks. Reactor Dosimetry - 16th international Symposium. Mayfield: STP: Selected Technical Papers, 2018, s. 63-73. ISBN 978-0-8031-7661-4.

  2017

  1. RÁBARA, Radoslav, Pavel RYCHLÝ, Ondřej HERMAN a Miloš JAKUBÍČEK. Accelerating Corpus Search Using Multiple Cores. Online. In Piotr Bański, Marc Kupietz, Harald Lüngen, Paul Rayson, Hanno Biber, Evelyn Breiteneder, Simon Clematide, John Mariani, Mark Stevenson, Theresa Sick. Proceedings of the Workshop on Challenges in the Management of Large Corpora and Big Data and Natural Language Processing (CMLC-5+BigNLP) 2017 including the papers from the Web-as-Corpus (WAC-XI) guest section. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache, 2017, s. 30-34.
  2. PAVELEK, Martin, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Filip MRAVEC, Martin VEŠKRNA, František CVACHOVEC, Michal KOŠŤÁL a Václav PŘENOSIL. Fast Digital Spectrometer for Mixed Radiation Fields. Online. In 2017 IEEE SENSORS Proceedings. Piscataway, New Jersey, US: IEEE, 2017, s. 436-438. ISBN 978-1-5386-4056-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICSENS.2017.8234012.
  3. BAISA, Vít, Ondřej HERMAN a Aleš HORÁK. Manipulative Propaganda Techniques: Technical Report. In Horák A., Rychlý P., Rambousek, A. Proceedings of the Eleventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2017. Brno: Tribun EU, 2017, s. 111-118. ISBN 978-80-263-1340-3.

  2016

  1. ROTH, Filip, Ahmad ABBADI, Ondřej HERMAN, Martin PAVELEK a Václav PŘENOSIL. Compact hybrid real-time hyperspectral imaging system with high effective spatial, spectral, and temporal resolution. Online. In Qingming Luo; Xingde Li; Ying Gu; Yuguo Tang. Optics in Health Care and Biomedical Optics VII. Beijing, China: SPIE Proceedings, 2016, s. 112-123. ISBN 978-1-5106-0467-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1117/12.2246110.
  2. HERMAN, Ondřej, Vít SUCHOMEL, Vít BAISA a Pavel RYCHLÝ. DSL Shared task 2016: Perfect Is The Enemy of Good Language Discrimination Through Expectation-Maximization and Chunk-based Language Model. Online. In Preslav Nakov, Marcos Zampieri, Liling Tan, Nikola Ljubešić, Jörg Tiedemann, Shervin Malmasi. Proceedings of the Third Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and Dialects (VarDial3). Osaka: Association for Natural Language Processing (ANLP), Osaka, Japan, 2016, s. 114-118. ISBN 978-4-87974-716-7.
  3. PŘENOSIL, Václav, Ondřej HERMAN, Dominik SALVET, Jaroslav ČECHÁK a Petr KOPEČEK. Funkční vzorek rychlé analýzy přijímaných rádiových signálů modulárního odpověďového rušiče. 2016.
  4. VEŠKRNA, Martin, Zdeněk MATĚJ, Ondřej HERMAN, Filip MRAVEC, Václav PŘENOSIL a Martin PAVELEK. Protokol o testování proporcionálního detektoru v poli radionuklidu Cf-252. 2016.

  2015

  1. KILGARRIFF, Adam, Ondřej HERMAN, Jan BUŠTA, Vojtěch KOVÁŘ a Miloš JAKUBÍČEK. DIACRAN: a framework for diachronic analysis. In Corpus Linguistics 2015. 2015.
  2. BAISA, Vít, Ondřej HERMAN a Miloš JAKUBÍČEK. Towards Automatic Finding of Word Sense Changes in Time. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Ninth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2015, s. 33-41. ISBN 978-80-263-0974-1.

  2014

  1. HERMAN, Ondřej, Martin VEŠKRNA a Václav PŘENOSIL. Rozšíření aplikace pro ovládání dvouparametrického spektrometru o zpracování on-line dat. 2014.

  2013

  1. KOVÁŘ, Vojtěch a Ondřej HERMAN. Methods for Detection of Word Usage over Time. In Seventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2013. Brno: Tribun EU, 2013, s. 79-85. ISBN 978-80-263-0520-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 10:25