Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. STARÁ, Marie. Are Dictionary Definitions of Verbs in Corpora? : Discovering Dead Ends in Generating Explanations of Verbs. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Sixteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2022. Brno: Tribun EU, 2022. s. 65-69. ISBN 978-80-263-1752-4.
  2. STARÁ, Marie, Pavel RYCHLÝ a Aleš HORÁK. Evaluation of Automatically Constructed Word Meaning Explanations. In Pavel Materna and Bjørn Jespersen. Logically Speaking: A Festschrift for Marie Duží. Rickmansworth, UK: College Publications, 2022. s. 99-112. Tributes, Volume 49. ISBN 978-1-84890-419-4.

  2021

  1. HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Marek MEDVEĎ, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Pavel RYCHLÝ a Marie STARÁ. Software Tezaurus: funkcionalita pro styk s externími systémy. 2021.
  2. HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Marek MEDVEĎ, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Pavel RYCHLÝ a Marie STARÁ. Software Tezaurus: nástroje pro centrální systém tvorby odborných tezaurů. 2021.
  3. HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Marek MEDVEĎ, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Pavel RYCHLÝ a Marie STARÁ. Software Tezaurus: nástroje pro podporu systematické a koordinované tvorby odborných tezaurů. 2021.
  4. HORÁK, Aleš, Adam RAMBOUSEK, Marek MEDVEĎ, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Pavel RYCHLÝ a Marie STARÁ. Softwarové nástroje pro tvorbu odborných tezaurů a slovníků pro potřeby rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace. 2021.

  2020

  1. NOVOTNÝ, Vít a Marie STARÁ. Cthulhu Hails from Wales: N-gram Frequency Analysis of R'lyehian. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Fourteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2020. Brno: Tribun EU, 2020. s. 87-92. ISBN 978-80-263-1600-8.

  2019

  1. STARÁ, Marie. Automatically Created Noun Explanations for English. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Thirteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019. s. 83-87. ISBN 978-80-263-1517-9.
  2. NEVĚŘILOVÁ, Zuzana a Marie STARÁ. Neural Tagger for Czech Language: Capturing Linguistic Phenomena in Web Corpora. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Thirteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019. s. 23-32. ISBN 978-80-263-1517-9.

  2018

  1. STARÁ, Marie. Automatically Created Noun Definitions for Czech. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Proceedings of the Twelfth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2018. Brno: Tribun EU, 2018. s. 63-68. ISBN 978-80-263-1517-9.

  2016

  1. STARÁ, Marie a Vojtěch KOVÁŘ. Options for Automatic Creation of Dictionary Definitions from Corpora. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016. s. 111-124. ISBN 978-80-263-1095-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 08:48