Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Hana ŽIŽKOVÁ, Markéta MASOPUSTOVÁ, Vojtěch MRKÝVKA a Jakub MACHURA. Business Research Forum : prezentace projektu TL02000146 Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk. 2019.
  čeština. Česko.
  Změnil: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Změněno: 11. 1. 2020 21:44.
 2. ŽIŽKOVÁ, Hana, Zdeňka HLADKÁ, Lucie JANKŮ, Veronika KLOUDOVÁ, Simona KHATEBOVÁ, Adriana VÁLKOVÁ, Jakub MACHURA, Markéta MASOPUSTOVÁ, Vojtěch MRKÝVKA, Monika VELTRUSKI, Lucie ŠTĚRBOVÁ, Ondřej MRÁZEK, Hana ČECHLOVSKÁ a Michaela NĚMCOVÁ. Den absolventů MU. 2019.
  Název anglicky: Alumni Day
  RIV/00216224:14210/19:00110353 Popularizační texty a aktivity. čeština. Česko.
  Žižková, Hana (203 Česko, garant, domácí) -- Hladká, Zdeňka (203 Česko, domácí) -- Janků, Lucie (203 Česko, domácí) -- Kloudová, Veronika (203 Česko, domácí) -- Khatebová, Simona (203 Česko, domácí) -- Válková, Adriana (203 Česko, domácí) -- Machura, Jakub (203 Česko, domácí) -- Masopustová, Markéta (203 Česko, domácí) -- Mrkývka, Vojtěch (203 Česko, domácí) -- Veltruski, Monika (191 Chorvatsko, domácí) -- Štěrbová, Lucie (203 Česko, domácí) -- Mrázek, Ondřej (203 Česko, domácí) -- Čechlovská, Hana (203 Česko, domácí) -- Němcová, Michaela (203 Česko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Masaryk university; Alumni

  Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 14. 3. 2020 19:31.
 3. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Barbora HRABALOVÁ, Jakub MACHURA, Markéta MASOPUSTOVÁ, Vojtěch MRKÝVKA, Marie VALÍČKOVÁ a Hana ŽIŽKOVÁ. New Online Proofreader for Czech. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam (eds.): Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century. Brno: Tribun EU, 2019. s. 79-92, 14 s. ISBN 978-80-263-1545-2.
  RIV/00216224:14210/19:00108376 Stať ve sborníku. angličtina. Česko.
  Hlaváčková, Dana (203 Česko, garant, domácí) -- Hrabalová, Barbora (203 Česko, domácí) -- Machura, Jakub (203 Česko, domácí) -- Masopustová, Markéta (203 Česko, domácí) -- Mrkývka, Vojtěch (203 Česko, domácí) -- Valíčková, Marie (203 Česko, domácí) -- Žižková, Hana (203 Česko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: checker; grammar; agreement; error; punctuation; mistake; tool; Czech

  Změnila: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D., učo 17907. Změněno: 28. 6. 2020 16:17.
 4. MRKÝVKA, Vojtěch. Recent Advancements of the New Online Proofreader of Czech. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019. s. 43-47, 5 s. ISBN 978-80-263-1530-8.
  URL
  RIV/00216224:14210/19:00108417 Stať ve sborníku. angličtina. Česko.
  Mrkývka, Vojtěch (203 Česko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: grammar checker; text analysis; proofreading; Czech
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Změněno: 19. 3. 2020 11:27.
 5. 2018

 6. MRKÝVKA, Vojtěch. The New Czech Grammar Checker. In Doktorandské dopoledne. 2018.
  Název česky: Nový český gramatický korektor
  Název anglicky: The New Czech Grammar Checker
  angličtina. Česko.
  Klíčová slova anglicky: spell checker; grammar checker; text analysis; correction
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Změněno: 12. 1. 2019 21:43.
 7. MRKÝVKA, Vojtěch. Towards the New Czech Grammar-checker. In Horák, Aleš and Rychlý, Pavel and Rambousek, Adam (eds.). Proceedings of the Twelfth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2018. Brno: Tribun EU, 2018. s. 3-8, 6 s. ISBN 978-80-263-1517-9.
  Oficiální internetové stránky akce
  Název česky: Vstříc novému korektoru češtiny
  RIV/00216224:14210/18:00108951 Stať ve sborníku. angličtina. Česko.
  Mrkývka, Vojtěch (203 Česko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: spell checker; grammar checker; text analysis; correction
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Vojtěch Mrkývka, učo 421310. Změněno: 6. 3. 2020 19:20.
 8. 2017

 9. MRKÝVKA, Vojtěch. Wikilink – Wikipedia Link Suggestion System, Its Problems and Possible Solutions. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam. RASLAN 2017 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2017. s. 21-26, 6 s. ISBN 978-80-263-1340-3.
  URL
  RIV/00216224:14210/17:00108776 Stať ve sborníku. Jazykověda. angličtina. Česko.
  Mrkývka, Vojtěch (203 Česko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: lemmatization; Wikipedia; text mining
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304. Změněno: 13. 5. 2020 19:16.
Zobrazeno: 14. 8. 2020 17:34