Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2019

  1. GRÁC, Marek, Markéta MASOPUSTOVÁ a Marie VALÍČKOVÁ. Affordable Annotations of the Mobile App Reviews. Jazykovedný časopis, Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2019, roč. 70, č. 2, s. 491-497. ISSN 0021-5597. doi:10.2478/jazcas-2019-0077.
  2. GRÁC, Marek, Markéta MASOPUSTOVÁ a Marie VALÍČKOVÁ. Affordable Annotations of the Mobile App Reviews. In Slovko, 10th International Conference NLP, Corpus Linguistics, Terminology, e-Terminology, 2019. 2019. doi:10.2478/jazcas-2019-0077.
  3. MACHURA, Jakub, Helena GERŽOVÁ, Markéta MASOPUSTOVÁ a Marie VALÍČKOVÁ. Comparing majka and MorphoDiTa for Automatic Grammar Checking. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam (eds.). Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019. s. 3-14, 12 s. ISBN 978-80-263-1530-8.
  4. MACHURA, Jakub, Helena GERŽOVÁ, Markéta MASOPUSTOVÁ a Marie VALÍČKOVÁ. Comparing majka and MorphoDiTa for Automatic Grammar Checking. In Thirteen Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2019. 2019.
  5. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Barbora HRABALOVÁ, Jakub MACHURA, Markéta MASOPUSTOVÁ, Vojtěch MRKÝVKA, Marie VALÍČKOVÁ a Hana ŽIŽKOVÁ. New Online Proofreader for Czech. In Horák, Aleš; Rychlý, Pavel; Rambousek, Adam (eds.): Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century. Brno: Tribun EU, 2019. s. 79-92, 14 s. ISBN 978-80-263-1545-2.
  6. 2018

  7. NOVOTNÁ, Marie a Markéta MASOPUSTOVÁ. Using Syntax Analyser SET as a Grammar Checker for Czech. In Horák, Aleš and Rychlý, Pavel and Rambousek, Adam (eds.). Proceedings of the Twelfth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2018. Brno: Tribun EU, 2018. s. 9-14, 6 s. ISBN 978-80-263-1517-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 7. 2020 15:18