JANÍK, Zdeněk. Getting Intercultural in the Czech Culture. In Orientation Week Programme; Centrum zahraničních studíí Masarykovy univerzity. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Getting Intercultural in the Czech Culture
Název česky Osvojování interkulturních kompetencí v české kultuře
Autoři JANÍK, Zdeněk.
Vydání Orientation Week Programme; Centrum zahraničních studíí Masarykovy univerzity, 2012.
Další údaje
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky etnocentrismus; interkulturní kompetence; interkulturní komunikace; kulturní šok; národní identita; stereotypy
Klíčová slova anglicky culture shock; ethnocentrism; intercultural competence; intercultural communication; national identity; stereotypes
Změnil Změnil: Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D., učo 17249. Změněno: 5. 2. 2013 10:52.
Anotace
The lecture introduces international students arriving at Masaryk University to the Czech culture as well as to the intercultural environment of the international community of the foreign students at MU. Based on the analysis of a survey conducted with foreign students from the past years, the newly arrived students learn how national identity, ethnocentric attitudes, and stereotypes influence intercultural communication and how critical incidents and misunderstandings interfere in intercultural communication. The lecture further discusses certain cultural aspects of the Czech culture and gives students ideas and tips how to deal with their culture shock.
Anotace česky
Prezentace seznamuje zahraniční studenty na Masarykově univerzitě s českou kulturou a interkulturním prostředím mezinárodní komunity zahraničních studentů na MU. Na základě analýzy dotazníkového šetření mezi zahraničními studenty z minulých let, nově příchozí zahraniční studenti se seznamují s vlivem národní identity, etnocentrických přístupů a stereotypů na interkulturní komunikaci. Dále jsou prezentovány příklady kulturně kritických incidentů a nedorozumění, které ovlivňují zdárný průběh interkulturní komunikace. Prezentace se také zaměřuje na některé aspekty české kultury a přináší zahraničním studentům rady, jak se vypořádat s kulturním šokem.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 01:15