JANÍK, Zdeněk. Getting Intercultural in the Czech Culture. In Orientation Week Programme; Centrum zahraničních studíí Masarykovy univerzity. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Getting Intercultural in the Czech Culture
Name in Czech Osvojování interkulturních kompetencí v české kultuře
Authors JANÍK, Zdeněk.
Edition Orientation Week Programme; Centrum zahraničních studíí Masarykovy univerzity, 2012.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) etnocentrismus; interkulturní kompetence; interkulturní komunikace; kulturní šok; národní identita; stereotypy
Keywords in English culture shock; ethnocentrism; intercultural competence; intercultural communication; national identity; stereotypes
Changed by Changed by: Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D., učo 17249. Changed: 5. 2. 2013 10:52.
Abstract
The lecture introduces international students arriving at Masaryk University to the Czech culture as well as to the intercultural environment of the international community of the foreign students at MU. Based on the analysis of a survey conducted with foreign students from the past years, the newly arrived students learn how national identity, ethnocentric attitudes, and stereotypes influence intercultural communication and how critical incidents and misunderstandings interfere in intercultural communication. The lecture further discusses certain cultural aspects of the Czech culture and gives students ideas and tips how to deal with their culture shock.
Abstract (in Czech)
Prezentace seznamuje zahraniční studenty na Masarykově univerzitě s českou kulturou a interkulturním prostředím mezinárodní komunity zahraničních studentů na MU. Na základě analýzy dotazníkového šetření mezi zahraničními studenty z minulých let, nově příchozí zahraniční studenti se seznamují s vlivem národní identity, etnocentrických přístupů a stereotypů na interkulturní komunikaci. Dále jsou prezentovány příklady kulturně kritických incidentů a nedorozumění, které ovlivňují zdárný průběh interkulturní komunikace. Prezentace se také zaměřuje na některé aspekty české kultury a přináší zahraničním studentům rady, jak se vypořádat s kulturním šokem.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 20:19