Informační systém MU
JANÍK, Zdeněk. Being a Tutor to International Students: What does it involve? In Orientation Week Programme; Centrum zahraničních studíí Masarykovy univerzity. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Being a Tutor to International Students: What does it involve?
Název česky Co znamená být tutorem pro zahraniční studenty?
Autoři JANÍK, Zdeněk.
Vydání Orientation Week Programme; Centrum zahraničních studíí Masarykovy univerzity, 2012.
Další údaje
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky etnocentrismus; kulturní odlišnosti; kulturní šok; stereotypy
Klíčová slova anglicky cultural differences; cultural shock; ethnocentrism; stereotypes
Změnil Změnil: Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D., učo 17249. Změněno: 8. 2. 2013 15:01.
Anotace česky
Prezentace Being a Tutor to International Students: What does it involve? seznámí tutory s kulturními odlišnostmi v komunikaci se zahraničními studenty, např. rozdílné chápání a interpretace sdělení, vnímání kontextu komunikace apod. Tutorům budou přiblíženy fáze kulturního šoku, které zahraniční studenti mohou prožívat, zejména etnocentrické a stereotypní vnímání „hostující“ kultury. Tutoři se dozví, jak na etnocentrismus a stereotypy reagovat a jak nejlépe seznámit zahraniční studenty s českou kulturou bez prohlubování kulturního šoku. V neposlední řadě budou prezentovány praktické rady, v čem zahraničním studentům pomoci a jak jim zpříjemnit pobyt v ČR.
Anotace anglicky
The paper introduces the tutors of international students to cultural variations in communication, e.g. variations in interpretations of messages and their culturally dependent meanings, understanding the context of communication and so on. The tutors will learn about the stages of cultural shock that the international students can undergo, particularly ethnocentric attitudes and stereotypical perception of the host culture. The tutors will learn how to respond to ethnocentrism and stereotypes as well as the most efficient way to introduce the international students to the Czech culture without reinforcing their cultural shock. Lastly, useful tips how to help the international students and make their stay comfortable will be presented.
Zobrazeno: 1. 4. 2023 10:06