JANÍK, Zdeněk. Being a Tutor to International Students: What does it involve? In Orientation Week Programme; Centrum zahraničních studíí Masarykovy univerzity. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Being a Tutor to International Students: What does it involve?
Name in Czech Co znamená být tutorem pro zahraniční studenty?
Authors JANÍK, Zdeněk.
Edition Orientation Week Programme; Centrum zahraničních studíí Masarykovy univerzity, 2012.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) etnocentrismus; kulturní odlišnosti; kulturní šok; stereotypy
Keywords in English cultural differences; cultural shock; ethnocentrism; stereotypes
Changed by Changed by: Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D., učo 17249. Changed: 8/2/2013 15:01.
Abstract (in Czech)
Prezentace Being a Tutor to International Students: What does it involve? seznámí tutory s kulturními odlišnostmi v komunikaci se zahraničními studenty, např. rozdílné chápání a interpretace sdělení, vnímání kontextu komunikace apod. Tutorům budou přiblíženy fáze kulturního šoku, které zahraniční studenti mohou prožívat, zejména etnocentrické a stereotypní vnímání „hostující“ kultury. Tutoři se dozví, jak na etnocentrismus a stereotypy reagovat a jak nejlépe seznámit zahraniční studenty s českou kulturou bez prohlubování kulturního šoku. V neposlední řadě budou prezentovány praktické rady, v čem zahraničním studentům pomoci a jak jim zpříjemnit pobyt v ČR.
Abstract (in English)
The paper introduces the tutors of international students to cultural variations in communication, e.g. variations in interpretations of messages and their culturally dependent meanings, understanding the context of communication and so on. The tutors will learn about the stages of cultural shock that the international students can undergo, particularly ethnocentric attitudes and stereotypical perception of the host culture. The tutors will learn how to respond to ethnocentrism and stereotypes as well as the most efficient way to introduce the international students to the Czech culture without reinforcing their cultural shock. Lastly, useful tips how to help the international students and make their stay comfortable will be presented.
PrintDisplayed: 1/4/2023 15:55