KACHLÍK, Petr. Ergonomie a potíže s páteří u žáků na základní škole (Ergonomics and problems with the spine of pupils at primary school). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ergonomie a potíže s páteří u žáků na základní škole
Name in Czech Ergonomie a potíže s páteří u žáků na základní škole
Name (in English) Ergonomics and problems with the spine of pupils at primary school
Authors KACHLÍK, Petr.
Edition Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-231-4
Keywords (in Czech) dotazník; ergonomie; páteř; pohyb; prevence; škola; učitel; vada; zdraví; žák
Keywords in English questionnaire; ergonomics; spine; movement; prevention; school; teacher; disorder; health; pupil
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 22. 2. 2013 19:03.
Abstract
Sedavý způsob školní práce i trávení volného času u dětí neustále nabývají na významu. Dlouhodobá statická zátěž organismu, nevhodné uspořádání prostředí a nedostatek vhodné relaxace působí jako významné rizikové faktory při vzniku problémů s pohybovým aparátem. Anonymní dotazníkovou sondou zaměřenou na tuto problematiku byli osloveni pedagogové z několika vybraných základních škol v Brně. Učitelé se sice snaží o preventivní působení na žáky, chybějí však často znalosti, jak ortopedické vady brzy rozpoznat, aby je bylo možné účinně řešit.
Abstract (in English)
Sedentary school work and leisure activities for children constantly gaining in importance. Long-term static load of the organism, poor organization and lack of suitable environment relaxation acts as a significant risk factors for the emergence of problems with the locomotive system. An anonymous questionnaire probe focused on this issue were approached from several teachers selected basic schools in Brno. Although teachers are trying a preventive effect on pupils, but often lack knowledge of how to recognize early orthopedic defects, they can be effectively addressed.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:54