KACHLÍK, Petr. Ergonomie a potíže s páteří u žáků na základní škole. In VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 361-370. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ergonomie a potíže s páteří u žáků na základní škole
Název česky Ergonomie a potíže s páteří u žáků na základní škole
Název anglicky Ergonomics and problems with the spine of pupils at primary school
Autoři KACHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. od s. 361-370, 10 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061033
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky dotazník; ergonomie; páteř; pohyb; prevence; škola; učitel; vada; zdraví; žák
Klíčová slova anglicky questionnaire; ergonomics; spine; movement; prevention; school; teacher; disorder; health; pupil
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 22. 2. 2013 18:56.
Anotace
Sedavý způsob školní práce i trávení volného času u dětí neustále nabývají na významu. Dlouhodobá statická zátěž organismu, nevhodné uspořádání prostředí a nedostatek vhodné relaxace působí jako významné rizikové faktory při vzniku problémů s pohybovým aparátem. Anonymní dotazníkovou sondou zaměřenou na tuto problematiku byli osloveni pedagogové z několika vybraných základních škol v Brně. Učitelé se sice snaží o preventivní působení na žáky, chybějí však často znalosti, jak ortopedické vady brzy rozpoznat, aby je bylo možné účinně řešit.
Anotace anglicky
Sedentary school work and leisure activities for children constantly gaining in importance. Long-term static load of the organism, poor organization and lack of suitable environment relaxation acts as a significant risk factors for the emergence of problems with the locomotive system. An anonymous questionnaire probe focused on this issue were approached from several teachers selected basic schools in Brno. Although teachers are trying a preventive effect on pupils, but often lack knowledge of how to recognize early orthopedic defects, they can be effectively addressed.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 15:25