KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 124 s. ISBN 978-80-210-5931-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research
Název česky Index for Inclusion v českých primárních školách. Sebehodnocení učitelů v primárních školách. Výzkum
Autoři KRATOCHVÍLOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí) a Jiří HAVEL (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 124 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061035
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5931-3
Klíčová slova česky primární vzdělávání; inkluze; sebehodnocení; indikátory inkluze; kritéria inkluze; spolupráce; komunikace; respekt; individualizace a diferenciace; index inkluze
Klíčová slova anglicky primary education; inclusion; self-evaluation; indicators for inclusion; criteria of inclusion; cooperation; communication; respect; individualization and differentiation; index for inclusion
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 2. 2. 2013 17:36.
Anotace
The publication presents the results of the second phase of research aimed at identifying conditions of inclusion in Czech primary schools, where we focus our attention on how the teachers perceive and evaluate inclusion in their schools. This publication offers experiences with the implementation of the research tool Framework for Self-evaluation of Conditions of Education which is abroad known under the title Index for Inclusion and we interpret the data obtained. We analyse in more detail grouping the indicators into five major groups, which characterize the inclusion: communication, cooperation, individualization and differentiation, maximum respect and expectations. At the end of publication we present simpler variant of the research tool for the conditions of Czech schools.
Anotace česky
V publikaci prezentujeme výsledky druhé fáze výzkumu, zaměřeného na zjišťování podmínek inkluze prvního stupně českých základních škol, v níž jsme soustředili svoji pozornost na to, jak inkluzi ve škole vnímají a hodnotí sami učitelé. Předkládáme zkušenosti s implementací výzkumného nástroje „Rámec pro sebehodnocení podmínek inkluze vzdělávání“, který je v zahraničí znám pod názvem „Index inkluze“ a analyzujeme získaná data. V práci analyzujeme podrobněji seskupení indikátorů do pěti významných skupin, které inkluzi charakterizují: komunikace, spolupráce, individualizace a diferenciace, respekt a maximum očekávání. V závěru publikace navrhujeme jednodušší variantu uvedeného výzkumného nástroje pro podmínky českých škol.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Index.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Havel, J. 2. 11. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1066780/Index.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1066780/Index.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1066780/Index.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1066780/Index.pdf?info
Vloženo
Pá 2. 11. 2012 10:42, doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
  • osoba doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478
  • osoba doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
  • osoba doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478
  • osoba doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304
Atributy
 

Index.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1066780/Index.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1066780/Index.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1 MB
Hash md5
6d8ea6c94e130e5bded81b94807feb05
Vloženo
Pá 2. 11. 2012 10:42

Index.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1066780/Index.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1066780/Index.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
290,7 KB
Hash md5
a3d2da05678a3882ce94abd4ffd852bb
Vloženo
Pá 2. 11. 2012 10:43
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 6. 2. 2023 21:20