KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Jiří HAVEL. Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 124 pp. ISBN 978-80-210-5931-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research
Name in Czech Index for Inclusion v českých primárních školách. Sebehodnocení učitelů v primárních školách. Výzkum
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří HAVEL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 124 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061035
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5931-3
Keywords (in Czech) primární vzdělávání; inkluze; sebehodnocení; indikátory inkluze; kritéria inkluze; spolupráce; komunikace; respekt; individualizace a diferenciace; index inkluze
Keywords in English primary education; inclusion; self-evaluation; indicators for inclusion; criteria of inclusion; cooperation; communication; respect; individualization and differentiation; index for inclusion
Tags Munipress
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 2. 2. 2013 17:36.
Abstract
The publication presents the results of the second phase of research aimed at identifying conditions of inclusion in Czech primary schools, where we focus our attention on how the teachers perceive and evaluate inclusion in their schools. This publication offers experiences with the implementation of the research tool Framework for Self-evaluation of Conditions of Education which is abroad known under the title Index for Inclusion and we interpret the data obtained. We analyse in more detail grouping the indicators into five major groups, which characterize the inclusion: communication, cooperation, individualization and differentiation, maximum respect and expectations. At the end of publication we present simpler variant of the research tool for the conditions of Czech schools.
Abstract (in Czech)
V publikaci prezentujeme výsledky druhé fáze výzkumu, zaměřeného na zjišťování podmínek inkluze prvního stupně českých základních škol, v níž jsme soustředili svoji pozornost na to, jak inkluzi ve škole vnímají a hodnotí sami učitelé. Předkládáme zkušenosti s implementací výzkumného nástroje „Rámec pro sebehodnocení podmínek inkluze vzdělávání“, který je v zahraničí znám pod názvem „Index inkluze“ a analyzujeme získaná data. V práci analyzujeme podrobněji seskupení indikátorů do pěti významných skupin, které inkluzi charakterizují: komunikace, spolupráce, individualizace a diferenciace, respekt a maximum očekávání. V závěru publikace navrhujeme jednodušší variantu uvedeného výzkumného nástroje pro podmínky českých škol.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Index.pdf Licence Creative Commons  File version Havel, J. 2. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1066780/Index.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1066780/Index.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1066780/Index.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1066780/Index.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 2. 11. 2012 10:42, doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818
  • a concrete person doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478
  • a concrete person doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304
Attributes
 

Index.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1066780/Index.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1066780/Index.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1 MB
Hash md5
6d8ea6c94e130e5bded81b94807feb05
Uploaded/Created
Fri 2. 11. 2012 10:42

Index.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1066780/Index.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1066780/Index.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
290,7 KB
Hash md5
a3d2da05678a3882ce94abd4ffd852bb
Uploaded/Created
Fri 2. 11. 2012 10:43
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2. 12. 2022 10:35