TRNOVÁ, Eva and Naděžda KOPECKÁ. Development of Teachers’ Creativity during the Implementation of PROFILES Modules. In Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F. (eds.). Berlin: Freie Universitat Berlin, 2012. p. 100-103. PROFILES.1. ISBN 978-3-00-039403-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Development of Teachers’ Creativity during the Implementation of PROFILES Modules
Name in Czech Rozvoj učitelské tvořivosti v průběhu zavádění PROFILES modulů
Authors TRNOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Naděžda KOPECKÁ (203 Czech Republic).
Edition Berlin, Inquiry-based Science Education in Europe: Reflections from the PROFILES Project. Bolte, C., Holbrook, J., Rauch, F. (eds.), p. 100-103, 4 pp. PROFILES.1. 2012.
Publisher Freie Universitat Berlin
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061040
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-3-00-039403-4
Keywords (in Czech) creativity of teacher; IBSE; science education
Keywords in English tvořivost učitele; IBSE; přírodovědné vzdělávání
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Eva Trnová, PhD., učo 26136. Changed: 22. 3. 2015 16:19.
Abstract
Teachers, who participated in the first year of implementation of inquiry based science education (IBSE) modules in the project PROFILES, improved their various professional skills. We have recognised the development of their creativity as a very important part of professional growth. The chapter presents research results of teacher creativity development. Used research method was design-based research.
Abstract (in Czech)
Učitelé, kteří se účastnili prvního roku zavádění IBSE modulů, rozvinuli své profesní dovednosti. Zaznamenali jsme rozvoj jejich tvořivosti jako významné součásti profesního rozvoje. Kapitola uvádí výsledky výzkumu učitelské tvořivosti. Výzkumnou metodou byl design-based research.
Links
266589, interní kód MUName: PROFILES—Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science (Acronym: PROFILES)
Investor: European Union, Cooperation
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:42