Informační systém MU
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Teachers` Self-evaluation of Inclusive Education in Czech Primary Schools. In The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teachers` Self-evaluation of Inclusive Education in Czech Primary Schools
Název česky Učitelské sebehodnocení inkluzivního vzdělávání v českých primárních školách
Autoři KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL.
Vydání The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky primární škola, inkluzivní vzdělávání, ukazatele inkluze
Klíčová slova anglicky primary school, inclusive education, index of iclusion
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 6. 11. 2012 14:06.
Anotace
At presentation were introduced the some results of the research project „Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education“, implemented at the Masaryk University, Faculty of Education in Brno.
Anotace česky
V prezentaci byly představeny vybrané výsledky výzkumného projektu "Speciální vzdělávací potřeby žáků v kontextu RVP ZV", který je realizován na Pedagogické fakulte Masarykovy Univerzity v Brně.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Zobrazeno: 25. 5. 2022 14:32