Informační systém MU
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Jiří HAVEL. Teachers` Self-evaluation of Inclusive Education in Czech Primary Schools. In The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teachers` Self-evaluation of Inclusive Education in Czech Primary Schools
Name in Czech Učitelské sebehodnocení inkluzivního vzdělávání v českých primárních školách
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Jiří HAVEL.
Edition The need for Educational Research to champion Freedom, Education and Development for All, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) primární škola, inkluzivní vzdělávání, ukazatele inkluze
Keywords in English primary school, inclusive education, index of iclusion
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 6. 11. 2012 14:06.
Abstract
At presentation were introduced the some results of the research project „Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education“, implemented at the Masaryk University, Faculty of Education in Brno.
Abstract (in Czech)
V prezentaci byly představeny vybrané výsledky výzkumného projektu "Speciální vzdělávací potřeby žáků v kontextu RVP ZV", který je realizován na Pedagogické fakulte Masarykovy Univerzity v Brně.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
Displayed: 19. 1. 2022 17:12