JANKO, Tomáš. Didaktický obraz ve školní výuce: žákovské hodnocení kvalit nonverbálních prvků v učebnicích (Didactic pictures in school teaching: pupils´evaluation of visuals in textbooks). Brno: Masarykova univerzita, 2012. 4 pp. Komenský, roč. 137, č. 1. ISSN 0323-0449.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Didaktický obraz ve školní výuce: žákovské hodnocení kvalit nonverbálních prvků v učebnicích
Name in Czech Didaktický obraz ve školní výuce: žákovské hodnocení kvalit nonverbálních prvků v učebnicích
Name (in English) Didactic pictures in school teaching: pupils´evaluation of visuals in textbooks
Authors JANKO, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 4 pp. Komenský, roč. 137, č. 1, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00074615
Organization unit Faculty of Education
ISSN 0323-0449
Keywords (in Czech) učebnice; didaktický obraz; žákovské hodnocení
Keywords in English textbooks; didactical pictures; evaluation by pupils
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Janko, Ph.D., učo 104778. Changed: 10. 4. 2015 09:31.
Abstract
I v současné době, kdy se ve školní výuce silně prosazují moderní vzdělávací technologie, představuje didaktický obraz klíčový nástroj pro rozvoj myšlení žáků. Obtížná nahraditelnost je dána jeho specifickými vlastnostmi a také přednostmi. Máme zde na mysli například univerzálnost či nezávislost na vnějších doplňcích apod. Jednou z hlavních úloh obrazu jako didaktického prostředku je přispívat k zintenzivńování vzdělávacího procesu. Je-li však obrazový materiál koncipován správným způsobem, dokážet toho jako didaktický prostředek mnohem více.
Abstract (in English)
Even now, when in schools modern education technology gains ever stronger position, visuals still represent a key tool for the development of pupils' thinking. Their difficult substitutability is given by its specific characteristics and advantages. We have in mind such aspects as universality and independence from external accessories, etc. One of the main didactical function of visuals is to contribute to the intensification of the educational process. However, if they are designed properly, visuals as a didactical device can do much more.
Links
EE2.3.30.0009, research and development projectName: Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:23