HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Hana FILOVÁ. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Respekt jako nezbytná podmínka inkluze
Název anglicky Respect as a Prerequisite of Inclusion
Autoři HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Hana FILOVÁ.
Vydání Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-231-4
Klíčová slova česky inkluze; škola pro všechny; školní vzdělávací program; sebehodnocení; indikátory; respekt
Klíčová slova anglicky inclusion; school for all; school educational programme; self-evaluation; indicators; respect
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 6. 2. 2013 20:34.
Anotace
Abstrakta k přednášce, která obsahovala informace z výzkumu zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy. Zabývala se obsahovou analýzou argumentů z dotazníkového šetření, jak sami učitelé hodnotí a verbalizují kvalitu prostředí vlastní školy pro všechny.
Anotace anglicky
The abstact of lecture, which included the information about research project of the Faculty of Education Masaryk University named Special Needs of the Pupils in the Context of Framework Educational Programme for Basic Education. We have presented the results of content analyse of the teachers arguments for the inclusive environment in their schools, gained from the questionnaire.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 04:31