HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ and Hana FILOVÁ. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze (Respect as a Prerequisite of Inclusion). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Respekt jako nezbytná podmínka inkluze
Name (in English) Respect as a Prerequisite of Inclusion
Authors HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ and Hana FILOVÁ.
Edition Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-231-4
Keywords (in Czech) inkluze; škola pro všechny; školní vzdělávací program; sebehodnocení; indikátory; respekt
Keywords in English inclusion; school for all; school educational programme; self-evaluation; indicators; respect
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 6. 2. 2013 20:34.
Abstract
Abstrakta k přednášce, která obsahovala informace z výzkumu zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni základní školy. Zabývala se obsahovou analýzou argumentů z dotazníkového šetření, jak sami učitelé hodnotí a verbalizují kvalitu prostředí vlastní školy pro všechny.
Abstract (in English)
The abstact of lecture, which included the information about research project of the Faculty of Education Masaryk University named Special Needs of the Pupils in the Context of Framework Educational Programme for Basic Education. We have presented the results of content analyse of the teachers arguments for the inclusive environment in their schools, gained from the questionnaire.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 28. 5. 2022 15:49