HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Hana FILOVÁ. Respekt jako nezbytná podmínka inkluze. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 311-319. ISBN 978-80-210-5941-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Respekt jako nezbytná podmínka inkluze
Název anglicky Respect as a Prerequisite for Inclusion
Autoři HAVEL, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí), Jana KRATOCHVÍLOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Hana FILOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs, od s. 311-319, 9 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061054
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5941-2
Klíčová slova česky inkluze; škola pro všechny; školní vzdělávací program; sebehodnocení; indikátory; respekt
Klíčová slova anglicky inclusion; school for all; school educational programme; self-evaluation; indicators; respect
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 6. 2. 2013 20:27.
Anotace
V příspěvku seznamujeme čtenáře s vybranými výsledky řešení dílčího úkolu výzkumného záměru PdF MU MSM 0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V obsahové analýze argumentů z dotazníkového šetření nás zajímalo, jak sami učitelé hodnotí a verbalizují kvalitu prostředí vlastní školy pro všechny. V této etapě nás mimo jiné zajímaly indikátory vzájemného respektu mezi pracovníky školy a žáky.
Anotace anglicky
In the paper we present the results of the partial phase of the research project at the Faculty of Education Masaryk University named Special Needs of the Pupils in the Context of Framework Educational Programme for Basic Education. We were interested in the quality of inclusive environment and teacher arguments, that they have used for their advocacy. As a research method we have used content analyse. In this phase of the research we were interested in indicators of respect between teachers and pupils.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 15:19