FILOVÁ, Hana a Jiří HAVEL. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace. In Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace
Název anglicky The Indicators of Inclusion in Context of Individualisation and Differentiation
Autoři FILOVÁ, Hana a Jiří HAVEL.
Vydání Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky primární škola; inkluzivní vzdělávání; individualizace; diferenciace
Klíčová slova anglicky primary school; inclusive education; individualisation; differentiation
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 13. 11. 2012 13:02.
Anotace
V přednášce byly shrnuty aktuální výsledky výzkumného týmu číslo 6 v průběhu 6. roku řešení výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Anotace anglicky
In lecture were to be lumped an actual issues of research team number 6 in 6th year of research intention PdF MU Special Needs of Pupils in Context of General Educational Programme for Basic Education.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 4. 7. 2022 04:50