FILOVÁ, Hana and Jiří HAVEL. Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace (The Indicators of Inclusion in Context of Individualisation and Differentiation). In Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Indikátory inkluze v kontextu vzdělávací individualizace a diferenciace
Name (in English) The Indicators of Inclusion in Context of Individualisation and Differentiation
Authors FILOVÁ, Hana and Jiří HAVEL.
Edition Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) primární škola; inkluzivní vzdělávání; individualizace; diferenciace
Keywords in English primary school; inclusive education; individualisation; differentiation
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 13. 11. 2012 13:02.
Abstract
V přednášce byly shrnuty aktuální výsledky výzkumného týmu číslo 6 v průběhu 6. roku řešení výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Abstract (in English)
In lecture were to be lumped an actual issues of research team number 6 in 6th year of research intention PdF MU Special Needs of Pupils in Context of General Educational Programme for Basic Education.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 21:24