KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Individualizace a diferenciace ve výuce - základní podmínka pro vzdělávací strategie ve škole podporující inkluzi. In Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012. ISBN 978-80-7290-581-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Individualizace a diferenciace ve výuce - základní podmínka pro vzdělávací strategie ve škole podporující inkluzi
Název anglicky Individualisation and Differentiation in Education - the Basic Condition for Educational Strategy at School Supporting Inclusion
Autoři KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL.
Vydání Kvalita ve vzdělávání. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7290-581-2
Klíčová slova česky individualizace, diferenciace, výuka, inkluze, vzdělávací strategie, školní vzdělávací program
Klíčová slova anglicky individualisation, differentiation, teaching, inclusion, educational strategies, school educational program
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 22. 11. 2012 13:08.
Anotace
Abstrakta k přednášce, která představila výsledky obsahové analýzy školních vzdělávacích programů, při níž jsme pojmenovali jako nezbytnou podmínku inkluze uplatňování individuálního přístupu a diferenciace ve výuce.
Anotace anglicky
The abstact of lecture, which introduced the content analyse of school educational programs in which we have named as a necessary condition for inclusion application individualization and differentiation in the instruction.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 6. 2. 2023 21:27